Regulamin

 • I. § Postanowienia ogólne
  1. § Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z portalu Odtworz.pl.
  2. § Właścicielem oraz operatorem serwisu jest firma:
   ADIO Enterprises LLC
   16192 Coastal Highway
   Lewes, Delaware 19958
   Stany Zjednoczone Ameryki
  3. § Treści zamieszczane w serwisie Odtworz.pl są dostępne dla wszystkich użytkowników, jednakże z pełnej funkcjonalności serwisu mogą korzystać tylko osoby zarejestrowane.
  4. § Celem serwisu jest publikowanie aktualnych informacji dotyczących muzyki.
  5. § Każdy użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
  6. § Otwierając konto w portalu Odtworz.pl Użytkownik zobowiązuje się do używania konta zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 • II. § Odpowiedzialność, ograniczenia
  1. § Odtworz.pl zastrzega, że korzystanie z serwisu odbywa się wyłącznie na koszt oraz ryzyko użytkownika.
  2. § Zabrania się jakichkolwiek działań potencjalnie lub faktycznie utrudniających lub uniemożliwiających prawidłowe działanie portalu Odtworz.pl.
  3. § Wszelkie działania podejmowane przez Użytkowników w ramach serwisu Odtworz.pl, a także cel tych działań, powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami.
  4. § Odtworz.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane w serwisie przez Użytkowników. Równocześnie zastrzega sobie prawo do usuwania treści, jeśli będą one naruszały zasady Regulaminu.
  5. § Odtworz.pl zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści umieszczanych przez Użytkowników.
 • III. § Postanowienia końcowe
  1. § Na żądanie Użytkownika Odtworz.pl usuwa jego konto. Usunięcie konta nie powoduje automatycznego usunięcia wszystkich treści, jakie Użytkownik zamieścił w serwisie.
  2. § Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje go w całości.
  3. § Właściciele serwisu zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie, który obowiązuje od momentu opublikowania go na stronie internetowej Odtworz.pl.
  4. § Odtworz.pl zastrzega sobie możliwość modyfikacji serwisu, jak również jego likwidację.